Pratite nas: Twitter   Linkedin   Facebook

Incentive putovanja (motivaciona putovanja)

Ljudi okupljeni oko zajedničke ideje ili cilja ostvaruju bolje rezultate kada se bliže upoznaju i nauče da komuniciraju na pravi način. Idealnu priliku da se ovo postigne pružaju motivaciona putovanja(incentive putovanja), koja na nezaboravan i zabavan način postižu realizaciju individualnih i grupnih ciljeva. Kroz ovakva putovanja odaje se priznanje učesnicima za postignute rezultate u radu ali se i daje motiv da se isti rezultati, još više poboljšaju.

Kao što znamo, zaposleni su najveći potencijal koji se uz dobro vođenje može uzdići na nivo neverovatnih razmera. Ukoliko delite iste vrednosti, ukazavši nam poverenje dobićete korisna, praktična, zabavna i odlično organizovana putovanja sa ovom konstruktivnom tematikom.